;

Chính sách đại lý/đối tác

LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ/ĐỐI TÁC CỦA ĐẠI QUANG MINH

  • Lợi thế về giá: Đại lý và đối tác sẽ nhận được giá nhập hấp dẫn
  • Nhận được hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối
  • Thường xuyên được chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời giữa chúng tôi và đại lý
  • Hợp tác trên cơ sở cả hai bên cùng tồn tại và phát triển
  • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu

CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ

  • Giá mua hàng căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng
  • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho đại lý trên thị trường

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ KHÁCH HÀNG CHO ĐẠI LÝ

  • Các đại lý được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng khách hàng và để trở thành các Đại lý lớn.

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC

  • Đại lý/ đối tác được tham gia các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Đại Quang Minh
  • Đại lý/ đối tác được update thông tin về giá cả, thông tin hàng hóa, sản phẩm.